Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

0. ročník streleckého preteku v poľovníckom skeete o putovný pohár PZ Vlčie údolie

 

 

Poľovnícke združenie Vlčie údolie

vás pozýva na

Nultý ročník streleckého preteku v poľovníckom skeete 
o putovný pohár PZ Vlčie údolie

22. augusta 2015 v Rakovčíku.

 

 

Pozvánka 

 

Propozície:

Miesto konania:
Strelnica slovenskej poľovníckej komory Rakovčík

Štartovné:
15 eur (zahŕňa stravné, občerstvenie, strelné, položky)

Časový rozpis:
8:00 - 9:00 predaj položiek a registracia
9:00 zahájenie preteku
9:00 - 16:00 streľby, po pretekoch prípadný rozstrel o prvé miesto
17:00 vyhlásenie výsledkov

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Strieľa sa poľovnícky skeet SO-40. Prihlášky sa prijímajú u Šimona Adamečka na tel. č. 0908 625 023 alebo mailom predseda@pzvlcieudolie.sk. Možnosť sa prihlásiť aj priamo pri registrácii v deň pretekov, ale radi privítame prihlásenie vopred z  dôvodu zabezpečenia občerstvenia. Kúpa nábojov je možná aj na mieste.

Organizátor:
Poľovnícke združenie Vlčie údolie

Organizačný výbor: -
Ladislav Džogan - riaditeľ pretekov, tel. č. 0911 114 100, Šimon Adamečko, Tomáš Kačmár, Milan Červeňák

Hlavný rozhodca:
Anton Andrijko

Zdravotná služba:
MUDr. Tomáš Vasilenko
Ceny:
1. cena - diplom a putovný pohár PZ Vlčie údolie (získa ho ten, kto trikrát po sebe vyhrá pretek, alebo päťkrát celkovo, inak sa prepožičiava na jeden rok), odstrel lanštiaka v revíri PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov
2. -3. cena - diplom, pozvanie na spoločnú poľovačku PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov
4. – 5. cena - pozvanie na spoločnú poľovačku PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov

Poľovnícke združenie Vlčie údolie

vás pozýva na

Nultý ročník streleckého preteku v poľovníckom skeete
o putovný pohár PZ Vlčie údolie

22. augusta 2015 v Rakovčíku.

 

Propozície:

Miesto konania:
Strelnica slovenskej poľovníckej komory Rakovčík

Štartovné:
15 eur (zahŕňa stravné, občerstvenie, strelné, položky)

Časový rozpis:
8:00 - 9:00 predaj položiek a registracia
9:00 zahájenie preteku
9:00 - 16:00 streľby, po pretekoch prípadný rozstrel o prvé miesto
17:00 vyhlásenie výsledkov

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPZ a týchto propozícií. Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Strieľa sa poľovnícky skeet SO-40. Prihlášky sa prijímajú u Šimona Adamečka na tel. č. 0908 625 023 alebo mailom predseda@pzvlcieudolie.sk. Možnosť sa prihlásiť aj priamo pri registrácii v deň pretekov, ale radi privítame prihlásenie vopred z  dôvodu zabezpečenia občerstvenia. Kúpa nábojov je možná aj na mieste.

Organizátor:
Poľovnícke združenie Vlčie údolie

Organizačný výbor: -
Ladislav Džogan - riaditeľ pretekov, tel. č. 0911 114 100, Šimon Adamečko, Tomáš Kačmár, Milan Červeňák

Hlavný rozhodca:
Anton Andrijko

Zdravotná služba:
MUDr. Tomáš Vasilenko
Ceny:
1. cena - diplom a putovný pohár PZ Vlčie údolie (získa ho ten, kto trikrát po sebe vyhrá pretek, alebo päťkrát celkovo, inak sa prepožičiava na jeden rok), odstrel lanštiaka v revíri PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov
2. -3. cena - diplom, pozvanie na spoločnú poľovačku PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov
4. – 5. cena - pozvanie na spoločnú poľovačku PZ Vlčie údolie a ďalšie hodnotné ceny od sponzorov