Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

kostolisteeee

Legislatíva a stanovy

Stanovy poľovníckeho združenia

Domáci poriadok

Vyhláška 489/2013 Z.z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon 115/2013 Z.z.

Zákon z 30. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Vyhláška 125/2012 Z.z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 28. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

Zákon 72/2012 Z.z.

Zákon z 8. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška 227/2010 Z.z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. mája 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Vyhláška 344/2009 Z.z.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Zákon 247/2009 Z.z.

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Príloha č.1, č.2, č.3 k zákonu 247/2009 Z.z.

Príloha č. 1 - populácia voľne žijúcich druhov živočíchov
Príloha č. 2 - sadzobník na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v eurách
Príloha č. 3 - zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Zákon 510/1991 Z.z.

Zákon Slovenskej národnej rady z 5. novembra 1991, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva.