Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

kostolisteeee

Poľovnícke názvoslovie

Poľovnícke názvoslovie R - Z

      Ako každá špecifická náuka a ľudia, ktorí sa ňou intenzívne zaoberajú, tak aj poľovníctvo má svoju odbornú terminológiu, ktorá sa vyvíjala celé stáročia. Niektoré výrazy sa vytrácali a iné zasa priberali. Tak ako sa vyvíjal a menil a mení spisovný slovenský jazyk, tak sa samozrejme vyvíjali a menili aj odborné poľovnícke výrazy a názvy. Poľovnícke názvoslovie vystihuje osobitnosti poľovníckej činnosti. Nie je to len pomenovanie zveri, častí jej tela, správanie sa atď. , ale aj spôsobov lovu, používania poľovníckych zariadení a rôznych pomôcok, používanie výrazov súvisiacich s poľovníckym strelectvom, organizáciou spoločných poľovačiek, atď.

Poľovnícke názvoslovie L - P

      Ako každá špecifická náuka a ľudia, ktorí sa ňou intenzívne zaoberajú, tak aj poľovníctvo má svoju odbornú terminológiu, ktorá sa vyvíjala celé stáročia. Niektoré výrazy sa vytrácali a iné zasa priberali. Tak ako sa vyvíjal a menil a mení spisovný slovenský jazyk, tak sa samozrejme vyvíjali a menili aj odborné poľovnícke výrazy a názvy. Poľovnícke názvoslovie vystihuje osobitnosti poľovníckej činnosti. Nie je to len pomenovanie zveri, častí jej tela, správanie sa atď. , ale aj spôsobov lovu, používania poľovníckych zariadení a rôznych pomôcok, používanie výrazov súvisiacich s poľovníckym strelectvom, organizáciou spoločných poľovačiek, atď.

Poľovnícke názvoslovie A - K

     Ako každá špecifická náuka a ľudia, ktorí sa ňou intenzívne zaoberajú, tak aj poľovníctvo má svoju odbornú terminológiu, ktorá sa vyvíjala celé stáročia. Niektoré výrazy sa vytrácali a iné zasa priberali. Tak ako sa vyvíjal a menil a mení spisovný slovenský jazyk, tak sa samozrejme vyvíjali a menili aj odborné poľovnícke výrazy a názvy. Poľovnícke názvoslovie vystihuje osobitnosti poľovníckej činnosti. Nie je to len pomenovanie zveri, častí jej tela, správanie sa atď. , ale aj spôsobov lovu, používania poľovníckych zariadení a rôznych pomôcok, používanie výrazov súvisiacich s poľovníckym strelectvom, organizáciou spoločných poľovačiek, atď.