Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

borinkaa

Poľovnícka činnosť

Plán spoločných poľovačiek

Pozvánka na poľovačku

P.č. Dátum Lokalita Začiatok Koniec
1 09.11.2014 Štefurov-Krupšica 8:00 14:00
2 22.11.2014 Šapinec-Spáleniská 8:00 15:00
3 07.12.2014 Káčalko - Okrúhle 9:00 14:00
4 13.12.2014 Beňadikovce-Bukoviny 9:00 14:00
5 20.12.2014 Radoma- 9:00 14:00
6 26.12.2014 Šar. Štiavnik-Baňa 9:00 15:00
7 11.01.2015 Štefurov-Medvedzak 9:00 15:00

 Oznámenie

Rozdelenie revíru do poľovníckych obvodov

revirRevír poľovníckeho združenia sa delí na tri obvody.