Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Lov marec

Srstnatá zver     Pernatá zver  
         
zajac poľný     jariabok hôrny - kohút  
králik divý     morka divá - kohút 15.3. - 31.3.
ondatra pižmová celý mesiac   morka divá - sliepka  
kuna lesná a skalná     bažant poľovný - kohút  
jazvec lesný     bažant jarabý - kohút  
vlk dravý     jarabica poľná  
diviak lesný, diviačica     kuropta horská  
diviača, lanštiak celý mesiac   holub hrivnák  
daniel škvrnitý     hrdlička záhradná  
danielka, danielča     lyska čierna  
jeleň európsky a jelenča     sluka lesná  
jelenica     hus divá, hus poľná a hus bieločelá  
jeleň sika     kačica divá   
pasrnec bielochvostý     chochlačka sivá   
srnec hôrny     chochlačka vrkočatá  
srna a srnča     havran  
muflón lesný     sojka škriekavá   
muflonka a muflonča     straka čiernozobá  
šakal zlatý     vrana túlavá   
kamzík vrchovský alpský        
ĺíška hrdzavá celý mesiac      
medvedík čistotný celý mesiac      
psík medvedíkovitý celý mesiac      
tchor tmavý        
norok severoamerický celý mesiac      
nutria riečna celý mesiac