Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Strelectvo

0. ročník streleckého preteku v poľovníckom skeete o putovný pohár PZ Vlčie údolie

Poľovnícke združenie Vlčie údolie Vás pozýva na 0. ročník streleckého preteku v poľovníckom skeete o putovný pohár PZ Vlčie údolie 22. augusta 2015 v Rakovčíku.

P8220674_1

 

Bezpečné zaobchádzanie so strelnou zbraňou

     Pri akejkoľvek manipulácii so strelnou zbraňou je vždy prvoradá bezpečnosť. Pritom je úplne jedno, či ide o bezpečnosť toho, kto so zbraňou manipuluje alebo osôb v jeho okolí. O tom, že bezpečnosť pri manipulácii so strelnými zbraňami je nedocenená, resp. podceňovaná amatérmi, ale aj profesionálmi, svedčia články o ich náhodnej streľbe. Následky týchto počinov sú často vážne až tragické a pritom by sa im dalo veľmi ľahko zabrániť, keby boli dodržiavané potrebné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu so strelnou zbraňou.

Strelectvo v rámci poľovníckeho názvoslovia

      Ako každá špecifická náuka a ľudia, ktorí sa ňou intenzívne zaoberajú, tak aj poľovníctvo má svoju odbornú terminológiu, ktorá sa vyvíjala celé stáročia. Niektoré výrazy sa vytrácali a iné zasa priberali. Tak ako sa vyvíjal a menil a mení spisovný slovenský jazyk, tak sa samozrejme vyvíjali a menili aj odborné poľovnícke výrazy a názvy. Poľovnícke názvoslovie vystihuje osobitnosti poľovníckej činnosti. Nie je to len pomenovanie zveri, častí jej tela, správanie sa atď. , ale aj spôsobov lovu, používania poľovníckych zariadení a rôznych pomôcok, používanie výrazov súvisiacich s poľovníckym strelectvom, organizáciou spoločných poľovačiek, atď.