Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Kynológia

Jarný zvod

Informácie o jarnom zvode vo Svidníku , ktorý sa koná dňa 4. mája 2014.

Chovná stanica Sokolie hniezdo

Predstavujeme našu chovnú stanicu