Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Lov február

Srstnatá zver     Pernatá zver  
         
zajac poľný     jariabok hôrny - kohút  
králik divý     morka divá - kohút  
ondatra pižmová celý mesiac   morka divá - sliepka  
kuna lesná a skalná celý mesiac   bažant poľovný - kohút  
jazvec lesný     bažant jarabý - kohút  
vlk dravý     jarabica poľná  
diviak lesný, diviačica     kuropta horská  
diviača, lanštiak celý mesiac   holub hrivnák  
daniel škvrnitý     hrdlička záhradná  
danielka, danielča     lyska čierna  
jeleň európsky a jelenča     sluka lesná  
jelenica     hus divá, hus poľná a hus bieločelá   
jeleň sika     kačica divá   
pasrnec bielochvostý     chochlačka sivá  
srnec hôrny     chochlačka vrkočatá  
srna a srnča     havran  celý mesiac 
muflón lesný     sojka škriekavá celý mesiac
muflonka a muflonča     straka čiernozobá celý mesiac
šakal zlatý     vrana túlavá celý mesiac
kamzík vrchovský alpský        
ĺíška hrdzavá celý mesiac      
medvedík čistotný celý mesiac      
psík medvedíkovitý celý mesiac      
tchor tmavý celý mesiac      
norok severoamerický celý mesiac      
nutria riečna celý mesiac      

 

srnec2 jelen2 diviak2