Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Lov január

Srstnatá zver     Pernatá zver  
         
zajac poľný 1.1. - 15.1.   jariabok hôrny - kohút  
králik divý     morka divá - kohút  
ondatra pižmová celý mesiac   morka divá - sliepka  
kuna lesná a skalná celý mesiac   bažant poľovný - kohút 1.1. - 15.1. 
jazvec lesný     bažant jarabý - kohút  
vlk dravý celý mesiac   jarabica poľná  
diviak lesný, diviačica     kuropta horská  
diviača, lanštiak celý mesiac   holub hrivnák  
daniel škvrnitý 1.1. - 15.1.   hrdlička záhradná  
danielka, danielča     lyska čierna 1.1. - 16.1. 
jeleň európsky a jelenča 1.1. - 15.1.   sluka lesná  
jelenica     hus divá, hus poľná a hus bieločelá celý mesiac 
jeleň sika     kačica divá celý mesiac
pasrnec bielochvostý     chochlačka sivá  1.1. - 15.1. 
srnec hôrny     chochlačka vrkočatá  1.1. - 15.1.
srna a srnča     havran celý mesiac
muflón lesný 1.1. - 15.1.    sojka škriekavá  celý mesiac
muflonka a muflónča     straka čiernozobá celý mesiac
šakal zlatý     vrana túlavá celý mesiac
kamzík vrchovský alpský        
ĺíška hrdzavá celý mesiac      
medvedík čistotný celý mesiac      
psík medvedíkovitý celý mesiac      
tchor tmavý celý mesiac      
norok severoamerický celý mesiac      
nutria riečna celý mesiac