Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Kontakt

 Predseda Ing. arch. Milan Červeňák  predseda@pzvlcieudolie.sk  
 Poľovný hospodár Ladislav Džogan   hospodar@pzvlcieudolie.sk  
 Podpredseda Milan Saloň  podpredseda@pzvlcieudolie.sk  
 Tajomník ThDr. PaeDr. Ľuboš Onderčin, PhD  tajomnik@pzvlcieudolie.sk  
 Administrátor Marek Kiss
 admin@pzvlcieudolie.sk  

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., účet číslo  SK2209000000005039228080