Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Lov september

Srstnatá zver     Pernatá zver  
         
zajac poľný     jariabok hôrny - kohút  
králik divý celý mesiac   morka divá - kohút  
ondatra pižmová     morka divá - sliepka  
kuna lesná a skalná celý mesiac   bažant poľovný - kohút  
jazvec lesný celý mesiac   bažant jarabý - kohút  
vlk dravý     jarabica poľná 16.9. - 30.9.
diviak lesný, diviačica celý mesiac   kuropta horská 16.9. - 30.9. 
diviača, lanštiak celý mesiac   holub hrivnák celý mesiac
daniel škvrnitý celý mesiac   hrdlička záhradná celý mesiac
danielka, danielča celý mesiac   lyska čierna  
jeleň európsky a jelenča celý mesiac   sluka lesná  
jelenica celý mesiac   hus divá, hus poľná a hus bieločelá  
jeleň sika celý mesiac   kačica divá celý mesiac
pasrnec bielochvostý celý mesiac   chochlačka sivá  
srnec hôrny celý mesiac   chochlačka vrkočatá  
srna a srnča celý mesiac   havran celý mesiac
muflón lesný celý mesiac   sojka škriekavá celý mesiac
muflonka a muflonča celý mesiac   straka čiernozobá celý mesiac
šakal zlatý celý mesiac   vrana túlavá celý mesiac
kamzík vrchovský alpský celý mesiac      
ĺíška hrdzavá celý mesiac      
medvedík čistotný celý mesiac      
psík medvedíkovitý celý mesiac      
tchor tmavý celý mesiac      
norok severoamerický celý mesiac      
nutria riečna celý mesiac