Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Lov december

Srstnatá zver     Pernatá zver  
         
zajac poľný celý mesiac   jariabok hôrny - kohút  
králik divý celý mesiac   morka divá - kohút celý mesiac
ondatra pižmová celý mesiac   morka divá - sliepka celý mesiac
kuna lesná a skalná celý mesiac   bažant poľovný - kohút celý mesiac
jazvec lesný     bažant jarabý - kohút celý mesiac
vlk dravý celý mesiac   jarabica poľná  
diviak lesný, diviačica celý mesiac   kuropta horská celý mesiac
diviača, lanštiak celý mesiac   holub hrivnák  
daniel škvrnitý celý mesiac   hrdlička záhradná celý mesiac
danielka, danielča celý mesiac   lyska čierna celý mesiac
jeleň európsky a jelenča celý mesiac   sluka lesná  
jelenica     hus divá, hus poľná a hus bieločelá celý mesiac
jeleň sika celý mesiac   kačica divá celý mesiac
pasrnec bielochvostý celý mesiac   chochlačka sivá celý mesiac
srnec hôrny     chochlačka vrkočatá celý mesiac
srna a srnča celý mesiac   havran celý mesiac
muflón lesný celý mesiac   sojka škriekavá celý mesiac
muflonka a muflonča celý mesiac   straka čiernozobá celý mesiac
šakal zlatý celý mesiac   vrana túlavá celý mesiac
kamzík vrchovský alpský celý mesiac      
ĺíška hrdzavá celý mesiac      
medvedík čistotný celý mesiac      
psík medvedíkovitý celý mesiac      
tchor tmavý celý mesiac      
norok severoamerický celý mesiac      
nutria riečna celý mesiac