Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Odstrel diviačej zveri

DIVIAK

porovnanie body hmotnosť
  100 CIC 11 - 20 cm
bronz od 110 CIC 15 - 22 cm
striebro od 115 CIC 18 - 23 cm
zlato od 120 CIC 21 -24 cm


Doba lovu: 16.07. – 31.12. 
po celý rok diviača a lanštiak


Odstrelový poplatok


Spoločné poľovačky
Denný poplatok pre jedného poľovníka (stanovištný poplatok):

  EUR
skupina 6- 10 poľovníkov, voľný revír 180,00
skupina 11 a viac poľovníkov, voľný revír 140,00


- súčasťou stanovištného poplatku pre jedného poľovníka je úlovok 1ks diviačaťa
- v prípade, že poľovník neuloví diviača, stanovištný poplatok sa neznižuje
- v prípade, že na spoločnej poľovačke nebude ulovený žiadny kus diviačej zveri, stanovištný poplatok každého poľovníka sa zníži na 100 €
- prihlásiť sa môžu jednotlivci, aj skupiny, PZ si vyhradzuje právo doplnenia strelcov do skupiny


Ďalšia diviačia zver ulovená na spoločnej poľovačke je spoplatnená nasledovne

  dĺžka klov EUR EUR/mm
diviača   50,00  
lanštiak   100,00  
diviačica   300,00  
diviak do 11,99 cm 100,00  
  12,00 - 14,99 cm 300,00  
  15,00 - 17,99 cm 500,00  
  18,00 - 19,99 cm 1000,00  
  20,00 - 21,99 cm 1200,00  
  od 22,00 cm 1300,00 + 10,00


Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov.


Koža:

  EUR
z kanca 100,00
z divičaťa, lanštiaka, diviačice 25,00

Postrieľanie sa neúčtuje. Stornopoplatok za jedného poľovníka 60,00 EUR.


Individuálny lov diviačej zveri

  dĺžka klov EUR EUR/mm
diviača   50,00  
lanštiak do 11,99 cm 100,00  
diviačica   300,00  
diviak 12,00 - 14,99 cm 300,00  
  15,00 - 17,99 cm 500,00  
  18,00 - 19,99 cm 700,00  
  20,00 - 21,99 cm 900,00  
  od 22,00 cm 1000,00 + 10,00


Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov.
Postrieľanie

  EUR
diviak 300,00
diviačica 200,00
lanštiak 50,00
diviača 30,00
stornopoplatok 185,00


Koža sa účtuje ako pri spoločnej poľovačke.

Dohoda o cene možná.