Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Ostatná činnosť

Zber zhodov

Ako každý rok, tak aj tento začala jelenia zver koncom februára zhadzovať svoje parohy. V lesoch a na lúkach začína neobvyklý pohyb, začína ošiaľ zbierania zhodov. Zbierajú sa z vášne ale hlavne s vidinou zisku, keďže sú výhodným artiklom na trhu.