Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Krúžok mladých poľovníkov

     Sme krúžok mladých poľovníkov, ktorý vznikol v roku 2013 súčasne s registráciou nového poľovníckeho združenia Vlčie údolie. Je nás ešte len pár, ďalší prídu čo nevidieť, postavíme aj družstvo na súťaž mladých poľovníkov. Stretávame sa často, rozoberáme teóriu poľovníctva, študujeme poľovnú zver, jej spôsob života, učíme sa poľovníckym zvyklostiam a tradíciám. Najčastejšie sa stretávame na chovnej stanici psov „Sokolie hniezdo“, odkiaľ vyrážame na vychádzky do revíru, spoznávame dreviny, sledujeme stopy, najradšej pozorujeme zver, o ktorú sa radi staráme. Našim cieľom je poznať i chrániť prírodu  a stať sa príkladným poľovníkom. Pre tento rok nám naši poľovníci pripravili plán činnosti, ktorý bude vodítkom pri rozvíjaní našich teoretických i praktických znalostí v oblasti poľovníctva a tvorby a ochrany životného prostredia.