Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

0. ročník streleckého preteku

Pretek Pretek
Pretek 2 Pretek 2
Pretek 3 Pretek 3
Pretek 4 Pretek 4
Pretek 5 Pretek 5
Pretek 6 Pretek 6
Pretek 7 Pretek 7
Pretek 8 Pretek 8
Pretek 9 Pretek 9
Pretek 10 Pretek 10
Pretek 11 Pretek 11
Pretek 12 Pretek 12
Pretek 13 Pretek 13
Pretek 14 Pretek 14
Pretek 15 Pretek 15
Pretek 16 Pretek 16
Pretek 17 Pretek 17
Pretek 18 Pretek 18
Pretek 19 Pretek 19
Pretek 20 Pretek 20
Pretek 21 Pretek 21
Pretek 22 Pretek 22
Pretek 23 Pretek 23
Pretek 24 Pretek 24
Pretek 25 Pretek 25
Pretek 26 Pretek 26
Pretek 27 Pretek 27
Pretek 28 Pretek 28
Pretek 29 Pretek 29
Pretek 30 Pretek 30
Pretek 31 Pretek 31
Pretek 32 Pretek 32
Pretek 33 Pretek 33
Pretek 34 Pretek 34