Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Poľovačka v Tatrách

Medveď Medveď
Poľovačka Poľovačka
Pasovanie Pasovanie
Úspešný poľovník Úspešný poľovník
Spoločná Spoločná
Dohľadávka Dohľadávka