Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Srnčia zver

V revíri poľovníckeho združenia žije mnoho druhov poľovníckej zveri, o ktorú sa poľovníci príkladne starajú.
Opatrnosti nikdy nie je dosť. Opatrnosti nikdy nie je dosť.