Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Kritéria selektívneho odstrelu jeleňov

V poľovných oblastiach 1 kvalitatívnej triedy : J-XVIII Poľana , J-XIX Klenovský Vepor , J-XXIII Levočské pohorie , J-XXIV Spišská Magura , J-XXV Čergov , J-XXVI Nízke Beskydy , J-XXVII Humenné , J-XXVIII Poloninské Karpaty , J-XXIV Vihorlat , J-XXX Slánske pohorie , S-VIII Zvolen , S-XV Málinec , S-XXII Toplianská , S- Továrne , M-XIII Ondavská , M-XIV Veľké Kapušany - sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov :
 2 ročné jelene
ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 30 cm
3 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 8 ráka
kmene obojstranne ukončené vidlicami
dĺžka kmeňov min. 55 cm
dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
bodová hodnota min. 110 bodov CIC
4 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 8 ráka
kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min . 15 cm
dĺžka kmeňov min. 65 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 130 bodov CIC
5 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 10 ráka
kmene obojstranne ukončené korunami
dĺžka kmeňov min. 75 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 150 bodov CIC
6 - 7 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 12 ráka
kmene obojstranne ukončené korunami
dĺžka kmeňov min. 85 cm
bodová hodnota min. 170 bodov CIC
8 - 9 ročné jelene
členitosť min. 12 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 95 cm
bodová hodnota min. 180 bodov CIC
10 - 11 ročné jelene
členitosť min. pravidelného 12 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 100 cm
bodová hodnota min. 190 bodov CIC
Za jelene súce na chov sa považujú : jelene , ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :
jelene , ktoré nespĺňajú podmienky , uvedené v bode 2
jelene s trvalou deformáciou parožia
5r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové
3r. a staršie s členitosťou 8 ráka
V poľovných oblastiach 2 kvalitatívnej triedy : J-VI Slovenské Beskydy , J-VII Oravská Magura , J-IX Žiar , J-X Vtáčnik , J-XI Kremnické Pohorie , J-VII Veľká Fatra , J-XIII Orava , J-XIV Nízke Tatry - sever I, J-XV Nízke Tatry - juh I , J-XVI Nízke Tatry - sever II , J-XVII Nízke Tatry - juh II , J-XX Muráň , J-XXI Smolník , J-XXII Slovenský Raj , J-XXX Vysoké Tatry , J-XXXIII Tríbeč , S-VII Štiavnické pohorie , S-IX Javorie , S-X Hontianska , S-XI Modrý Kameň , S-XII Krtíš , S-XIII Tuhár , S-XIV Lučenec , S-XVI Rimavská Sobota , S-XVII Gemer , S-XVIII Silická , S-XIX Kavečany , S-XX Toryská , S-XXI Prešov , M-XII Košická nížina sa určujú tieto min. kritéria trofejí jeleňov súcich na chov:
2 ročné jelene
ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 25 cm
členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 25 cm
3 ročné jelene
členitosť min. nepravideľného 8 ráka
kmene jednostranne ukončené vidlicou
dĺžka kmeňov min. 55 cm
dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
bodová hodnota min. 100 bodov CIC
4 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 8 ráka
kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm
dĺžka kmeňov min. 65 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 120 bodov CIC
5 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 10 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 75 cm
dĺžka stredných vetiev 20 cm
bodová dĺžka min. 140 bodov CIC
6 - 7 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 10 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 80 cm
bodová hodnota min. 160 bodov CIC
8 - 9 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 12 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 90 cm
bodová hodnota min. 170 bodov CIC
10 - 11 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 12 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 95 cm
bodová hodnota min. 180 bodov CIC
Za jelene súce na chov sa považujú : jelene , ktoré dosahujú min. parametre parožia chov. jeleňov stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :
jelene, ktoré nespĺňajú podmienky , uvedené v bode 5
jelene s trvalou deformáciou parožia
6r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové jelene
3r. a staršie jelene s členitosťou 6 ráka
V poľovných oblastiach 3 kvalitatívnej triedy : J-I Podunajská , J-II Bebrava , J-III Stážovská hornatina , J-IV Javorníky I , J-V Javorníky II , J-VIII Malá Fatra , J-XXXII Považský Inovec , J-XXXIV Biele Karpaty , S-I Záhorie , S-II Malé Karpaty , S-III Bratislava , S-IV Stará Turá , S-V Bošáca , S-VI Marhat , M-I Záhorská Mižina , M-II Senica , M-III Žitný ostrov , M-IV Galanta , M-V Trnava , M-VI Piešťany , M-VII Horná Nitra , M-VIII Nitra , M-IX Nové Zámky , M-X Levice , M-XI Želiezovce sa určujú tieto min. kritéria trofejí jeleňov súcich na chov :
2 ročné jelene
ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 25 cm
členené kmene aj s dĺžkou menšou ako 25 cm
3 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 6 ráka
dĺžka kmeňov min. 50 cm
dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
bodová hodnota min. 90 bodov CIC
4 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 8 ráka
dĺžka kmeňov min. 60 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 110 bodov CIC
5 ročné jelene
členitosť min. nepravideľného 10 ráka
dĺžka kmeňov min. 70 cm
dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
bodová hodnota min. 130 bodov CIC
6 - 7 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 10 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 75 cm
bodová hodnota min. 150 bodov CIC
8 - 9 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 10 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 85 cm
bodová hodnota min. 160 bodov CIC
10 - 11 ročné jelene
členitosť min. pravideľného 12 ráka
kmene obojstranne korunové
dĺžka kmeňov min. 90 cm
bodová hodnota min. 170 bodov CIC
Za jelene súce na chov sa považujú : jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chov. jeleňov stanovené vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku ako aj jelene , ktorých dĺžka kmeňov alebo bodová hodnota je menšia max. o 5% od uvedeného parametra.
Za jelene nesúce na chov sa považujú :
jelene, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 8
jelene s trvalou deformáciou parožia
6r. a staršie nekorunové , alebo len jednostranne korunové jelene
4r. a staršie s členitosťou 6 ráka ,alebo nepravideľného 8 ráka