Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Majitelia stád poškodení útokom vlka

 Už odpradávna, ako ľudia začali domestikovať prvé divo žijúce zveri a využíať ich na získavanie potravy či pomoc pri namáhavej práci, sa pastieri a chovatelia stretávali s problémom, ktorý im robí vrásky na čele dodnes. A tým sú predátori poľujúci na ich stáda. Jedným z nich je aj vlk, ktorý sa vyskytuje aj na našom území. Čo môžu slovenskí pastieri podniknúť, ak vlk zaútočil na ich domáce zvieratá? Majú nejaký nárok na náhradu škody? Nielen na tieto otázky nájdete odpovede v článku na stránke Enviroportal.