Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Ovce a sms

     Po púšťaní hudby v kravíne pre zvýšenie dojivosti prichádza ďalší technologický vynález, ktorý má pomáhať pri chove domácich zvierat. Tentokrát nejde o výmysel scenáristu komédie, ale seriózny projekt na ochranu oviec. Využívať by sa mal byť všade, kde hrozia časté útoky dravcami, hlavne vlkmi. Systém funguje na princípe merania tlkotu srdca a následnom automatickom posielaní varovnej textovej správy.


     V niektorých oblastiach sveta je chov oviec veľkým biznisom a často je takéto stádo jediným živobytím celých rodín. Je preto pochopiteľné, že ich úhyn kvôli útokom predátorov spôsobuje nemalé problémy. A to aj vo Švajčiarsku, kde sa po takmer sto rokoch znova vrátili vlci a začalo dochádzať k napádaniu stád.


     Tento problém sa rozhodol biológ Jean-Marc Landry s podporou štátu riešiť pomocou techniky. Vyvinul obojky, ktoré monitorujú tlkot srdca ovce. Ak zviera spozoruje dravca alebo je ním rovno napadnuté, zvýši sa aj frekvencia tlkotu. Systém to rozozná a pošle varovnú textovku pastierovi.


     Obojky otestovali na desiatke ovcí, na ktoré poslali vlčiakov. Psy mali náhubky, takže k zraneniam nedošlo. Obojky fungovali: podľa tlkotu srdca, ktorý vzrástol z bežných 60 až 80 úderov za minútu na 225 úderov, sa správne aktivovali a odoslali esemesky. Obojok môže byť navyše vybavený aj vlčím repelentom, ktorý sa vypustí hneď, keď sa ovca cíti ohrozená.
Tento systém je vhodný pre menšie stáda, kde si ich majiteľ nemôže dovoliť cvičeného ovčiarskeho psa. Prípadne do turistických oblastí, kde takéto psy nie sú veľmi vítané. Oficiálna premiéra SMS obojkov pre ovce má byť túto jeseň a praktické testy sa majú spustiť budúci rok vo Švajčiarsku a Francúzsku. Záujem prejavilo aj Nórsko.


     Už len zabezpečiť, aby na trávnatých alpských úbočiach a dalších oblastiach chovu bolo dostatočné pokrytie GSM signálom, inak ovciam nepomôže ani iPhone 5 namiesto zvonca.