Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

"Vydarená poľovačka"

     Výskyt vlkov v okrese Svidník v posledných rokoch značne prevýšil únosnú mieru. Škôd spôsobených touto šelmou na poľovnej zveri a hospodárskych zvieratách pribúda z roka na rok, čo svedčí o trvalom udomácnení sa vlkov v poddukelskej oblasti, ale aj o ich prírastkoch. Len v poslednom období strhli vlci v košiaroch obci Rovné a Šarišský Štiavnik patriacich JRD „Radomka“ so sídlom v Šar. Štiavniku 15 kusov oviec, čím spôsobili spomínanému JRD škodu vyše 18-tisíc korún.


     Dňa 12, októbra tohto roku pri obchôdzke revíru ulovil člen PZ „Ochrana“ v Okrúhlom Ladislav Džogan v katastri obce Beňadikovce vlka samotára o váhe 47 kg, ktorého trofej dosahuje bodovú hranicu na udelenie zlatej medaily. Hneď na to v susednej obci Šar. Štiavnik dňa 14. Októbra strhli dve ovce patriace miestnemu JRD a 17. Októbra v obci Soboš 6 kusov oviec z ohrady pri rodinnom dome patriacich súkromnému chovateľovi.


     Po takomto vyčínaní vlkov členovia PZ „Ochrana“ v Okrúhlom pri spoločnej poľovačke na diviačiu a škodnú zver dňa 20. Októbra na jedmom pohone v lokalite „Nad Copom“ pri Soboši ulovili z 9 člennej vlčej svorky 7 vlkov a 4 diviakov. Troch vlkov ulovil Ing. František Ševc a po dve šelmy ulovili Pavol Podhajecký a Sergej Fedor. Najstarší z ulovených vlkov vážil 43 kg a jeho trofej taktiež dosahuje bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaily.


     Aj napriek značnému zníženiu stavu vlkov v tomto okrese sa ich súčasný stav odhaduje na 30 kusov, čo predstavuje neúnosnú hranicu a preto ústredné orgány dovolili lov vlka v sezónach rokov 1985 a 1986 v okrese Svidník po celé ročné obdobie.

     Napísal Sergej Fedor

___big_27_1_2104_097