Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Využitie ovocia a zeleniny na kŕmenie raticovej zveri

Bežnou chybou vo výžive raticovej zveri na mnohých našich farmách je, že začínajúci farmári kŕmia zver podobným nesprávnym spôsobom ako sa s tým stretávame neraz aj vo voľných poľovných revíroch. To znamená, že v dôsledku nedostatku času, alebo neprístupnosti terénu poľovníci v revíroch aplikujú takzvané víkendové kŕmenie (predkladanie krmiva raz za týždeň). Na farmách raticovej zveri sa pritom v takýchto situáciách jedná o úplne zbytočné plytvanie jednak s krmivom, hazardovanie so zdravotným stavom zveri a na druhej strane sa takto (pri nepravidelnom príjme jednotlivých živín) iba čiastočne využije skutočný potenciál zveri (prírastky, parožie a podobne). Je potrebné si totiž uvedomiť zásadný rozdiel medzi kŕmením farmovej a voľne žijúcej zveri - ktorý spočíva v skutočnosti, že voľne žijúca zver má možnosť migrovať za potravnými zdrojmi a vybrať si to, čo jej vyhovuje, kým farmová zver za plotom je spravidla odkázaná iba na to, čo jej chovateľ predloží. Pritom farmy sú situované obyčajne buď priamo v obciach, alebo v ich blízkosti, preto by si chovateľ mal nájsť čas aspoň jeden krát denne zver nakŕmiť. Keď tomu tak nie je - zver skonzumuje najskôr energeticky bohaté krmivá a až potom sa začne zaujímať aj o krmivá objemové. (Čítaj viac)