Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Zber zhodov

Ako každý rok, tak aj tento začala jelenia zver koncom februára zhadzovať svoje parohy. V lesoch a na lúkach začína neobvyklý pohyb, začína ošiaľ zbierania zhodov. Zbierajú sa z vášne ale hlavne s vidinou zisku, keďže sú výhodným artiklom na trhu. Stačí sa pozrieť na ponuku jeleních zhodov na internete. Ich využitie je rôznorodé. Okrem toho, že môžu slúžiť ako trofeje, vyrábajú sa z nich aj lustre, vešiaky, nože, gombíky a pod. A práve tí, ktorí predaj nájdených zhodov pokladajú za jednoduchú vidinu zisku, nepoznajú žiadne pravidlá. Hľadajú ich počas dní, nocí, prenasledujú jeleniu zver pri kŕmení, v noci ich rušia s baterkami a pod. Mnohí z nich ani nevedia, že podľa zákona o poľovníctve nemajú právo si privlastňovať nájdené zhody bez súhlasu užívateľa poľovného revíru. Nevedia, že privlastnením týchto trofejí sa dopúšťajú trestného činu pytliactva. Tí, ktorí ich i napriek týmto vedomostiam zbierajú sa nazývajú „parohári“.

Pre nás poľovníkov má zber parožia ale úplne iný význam. Zbierame ich za účelom zistenia populácie jelenej zveri v našom revíri. Podľa zhodov sa nám ľahšie určuje, ktorý jeleň je ešte nádejný, ktorý je za zenitom alebo vhodný na ulovenie. Vieme posúdiť jeho vek a zdatnosť a zároveň aj genetický fond daného revíru. Najvzácnejšie zhody sú zároveň vyhlásené za veľmi vzácne chovateľské kusy. Na tieto sa poľovník nemôže pozrieť ani cez puškohlad.

Keďže náš revír pokrýva veľkú plochu, pohybuje sa v ňom mnoho ľudí, ktorí tu vlastnia pôdu a lesy. Veľakrát vo svojej nevedomosti si vezmú so sebou nájdený zhod. Preto hľadáme riešenie, ako sa nielen s týmito vlastníkmi dohodnúť. Nechceme vytvárať zákazy, chceme sa s parohármi dohodnúť. Na členskej schôdzi sme sa dohodli, že od budúcej sezóny vydáme na zber parohov bezplatné povolenky s podmienkou, že budú dodržiavať predpísané pravidlá a na požiadanie predložia svoje zhody na prehliadku. Pre tento rok sme zorganizovali prehliadku nájdených zhodov našimi poľovníkmi. Je to jediná možnosť ako mať dobrý prehľad o jelenej zvri a ako udržať kmeňové stavy a optimálnu druhovú štruktúru raticovej zveri.

S pozdravom Lesu a lovu zdar!
Predseda PZ